KONKRÉTNÍ VÝUKA:

Okruh slovní zásoby: Nakupování + obchody; Elektrotechnika + technologie

Gramatika: Způsobová slovesa (must x mustn´t x needn´t); Podmínkové věty (nulový a první kondicionál)

Další úkoly (písemné práce; projekty, prezentace apod.: Dokončit a poslat osobní profil; Reálie anglicky mluvících zemí + ČR (probíráno s Benem)

Pokyny pro další výuku!

OBECNÉ POKYNY:
– pracovat s učebnicí (student´s book a workbook)
– pracovat s dalšími rozdanými materiály
– sledovat anglicky psané a mluvené zdroje (viz níže)

DOPORUČENÉ ZDROJE:
– statnimaturita-anglictina.cz (všechna historická zadání DT a PP včetně audia a správného řešení + mnoho dalších rad a tipů i pro ÚZ)
– helpforenglish.cz (velice srozumitelně a jasně vysvětlena látka se spoustou ukázkových vět, audia, + mnoho testů a kvizů)
– kahoot.com
– youtube.com
– allthingstopics.com (slovní zásoba, bezva materiály včetně řešení)
– allthingsgrammar.com (gramatika + řešení)
– duolingo.com (web + mobilní aplikace)