Průvodní dopis se zadáním.

Příloha

Další úkoly budou zadávány pomocí systému Bakalář.