Samostatná domácí práce do elektrotechnologie:

1.) Nakreslete situační schéma elektroinstalace dle zadání.

Hodnotí se: nesprávné schématické značky spotřebičů, spínačů, zásuvek a svítidel; nesprávné doplnění a umístění spínačů, zásuvek, svítidel a spotřebičů; vynechání obvodu včetně přívodního kabelu; nesprávné písmenočíselné značení obvodů; nesprávný druh a průřez vodičů; úprava a termín odevzdání.

2.) Navrhněte a nakreslete rozvaděč dle zadání:

Hodnotí se: nesprávné schématické značky, označení, a volba elektrických přístrojů; nesprávné označení sítě a vodičů; vynechání obvodu; nesprávný druh a průřez vodičů; úprava a termín odevzdání.

Každá práce bude obsahovat přední stranu (ke stažení zde), zadání a vlastní vypracování úlohy.

Termín odevzdání 14. ledna 2020!