Ředitel školy vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení:
– termín konání = průběžně;
– termín doručení přihlášek = průběžně;
– výsledky budou zveřejňovány do dvou pracovních dnů po doručení přihlášky ke studiu.
– další informace viz sekce UCHAZEČI O STUDIUM-PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017