Český jazyk a literatura
Anglický jazyk Cb
Anglický jazyk Ti
Matematika

Ekonomika DE
Základy elektrotechniky
Užití elektrické energie
Elektrické stroje a přístroje
Elektronika
Číslicová technika
Elektrická měření

Ekonomika DP
Právo
Účetnictví a daně
Marketing a management
Fiktivní firma