Dílna zabezpečovací techniky

Dílna zabezpečovací techniky

Na dílně zabezpečovací techniky probíhá praxe se zaměřením na elektronické zabezpečovací systémy, požární poplachové systémy a pulty centrální ochrany. Výuka probíhá na panelech pro zapojení detektorů. Zde se zapojují jednotlivé druhy detektorů v různém zapojení. Výuka EZS probíhá na zařízeních firmy NAM. Jedná se o ústředny AMOS 1600, Reggae mini a Pultu centrální ochrany NAM Global. Nedílnou součástí výuky je i sledovací systém vozidel ONI firmy NAM. Dále se využívají zabezpečovací ústředny firmy Jablotron řady JA 60, JA 63, JA 80, JA101 a Azor. K manuálnímu nastavení ústředen je používán i obslužný počítačový software určený pro daný typ zařízení. V oblasti EZS je výuka dále vedena ke zvládnutí návrhu EZS v daném objektu, či perimetru, navržení finanční kalkulace, zpracování projektové a ostatní dokumentaci potřebné ke zřízení EZS, montáž EZS do daného objektu, či perimetru, až po předání zařízení zákazníkovi.

Pohled na dílnu

Pohled na dílnu

Instalace zabezpečovací ústředny

Instalace zabezpečovací ústředny

Konfigurace ústředny

Konfigurace ústředny