Základní informace o projektu

Operační program

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

1. Počáteční vzdělávání

Oblast podpory

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Číslo projektu

CZ.1.07/1.3.00/14.0018

Stručný obsah projektu

Projekt reaguje na závěry marketingového průzkumu odhadu poptávky po efektech projektu. Cílem projektu je podpořit spolupráci škol a zaměstnavatelů při tvorbě a realizaci 11 modulů DVPP a 3 metodik na podporu odborného vzdělávání. Týmy TIME bude vytvořen a pilotně ověřen systém spolupráce v 6 vybraných oblastech odborného vzdělávání a stáží.

Projekt je určen učitelům odborných předmětů, odborného výcviku a praktického vyučování a vedoucím školních týmů. Na jeho realizaci se bude přímo podílet Moravskoslezský kraj, jím zřízené SŠ a Krajská hospodářská komora MSK, zejména při vytváření podmínek ke spolupráci se zaměstnavateli prostřednictvím odborníků z praxe, reprezentujících spolupracující podniky. Aby byla zajištěna kontinuita obsahů a výstupů vzdělávání v zájmu účelného a efektivního převedení aktuálních požadavků z praxe do vzdělávacích obsahů i strategií odborného vzdělávání, budou se odborníci z praxe zapojovat přímo do aktivit projektu.

Cíl projektu

V rámci projektu bude podpořeno různými formami celkem 605 osob, přičemž prostřednictvím 7 vytvořených modulů profesně orientovaného DVPP, 2 kurzů DVPP zaměřených na činnost školních týmů a 4 modulů se specifickým vzděláváním a stážemi DVPP bude podpořeno cca 284 pedagogů, kteří získají certifikát.