Průzkum

V rámci průzkumu, který probíhal v květnu a červnu 2010 náš projektový tým oslovil 6 škol, ze kterých získal zpět 72 vyplněných dotazníků.

Dotazník si můžete prohlédnou zde.

Oslovili jsme tyto školy

 • Střední škola, Ostrava-Kunčice, p. o.
 • Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, p. o.
 • Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, p. o.
 • Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p. o.
 • Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p. o.
 • Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.

Vyhodnocení průzkumu

Prezentace s vyhodnocením průzkumu naleznete zde: PowerPoint nebo PDF.

Dokument s vyhodnocením průzkumu naleznete zde.

Zhrnutí výsledků průzkumu

Identifikační údaje

 • Většina respondentů v průzkumu byli muži 83%
 • Věk respondentů byl 40 a více let 82%
 • 78% respondentů mělo vystudovanou Vysokou školu v oboru nebo Střední školu s maturitní zkouškou a k tomu pedagogické studium
 • 90% učitelů si chce svou odbornou kvalifikaci prohloubit
 • Většina námi oslovených učitelů (81%) má praxi ve školství 11 a více let

Průzkumná část

 • 89% oslovených učitelů vyhovuje zaměření DVPP na oblast elektrotechniky
 • 94% učitelů upřednostňuje kombinovanou formu DVPP
 • 59% respondentů dává přednost nižší hodinové dotaci vzdělávacího modulu a to 60 hodin
 • Většina oslovených považuje odborné exkurze za převážně přínosné.
 • Oslovení učitelé projevili největší zájem o tyto tři témata z oblasti Základů elektrotechniky: řešené obvodů, střídavé proudy, trojfázová soustava
 • 92% učitelů má zájem se seznámit s moderními domovními instalacemi.
 • A to v poměru 57% ovládaní objektu a 43% ochrana objektu
 • Učitelé mají zájem z 65% o učební texty a z 35% o metodickou podporu.