Moderní domovní instalace

Anotace

Modul je určen pro učitele odborných předmětů a učitele odborného výcviku elektrotechnických předmětů.

Vzdělávací modul přibližuje moderní domovní instalace pedagogům. Účastnici modulu se seznámí se současnými trendy v moderních domovních instalacích. Teoreticky získané znalosti si ověří v praktických cvičeních, kde si sami pod vedením lektorů vyzkoušejí zapojování a programování prvků Moderních domovních instalací.

Celý modul je rozdělen do 10ti kurzů po 6ti hodinách.

Obsah modulu

Podrobný obsah modulu naleznete zde.

Forma

Kurz – celý kurz je rozdělen do 10ti lekcí.

Vzdělávací cíl

Účastníci kurzu získají přehled o současných trendech a vývoji inteligentních domovních instalací.

Prakticky si vyzkoušejí zapojování a programovaní prvků inteligentních domovních instalací.

Seznámí se s inteligentními systémy instalací:

 • POWERHOUSE (POWERHOUSE s. r. o.)
 • NIKOBUS (Eaton Elektrotechnika s. r. o.)

A to s těmito prvky a částmi systémů:

 • senzory a detektory
 • spínači, ovladači a regulátory
 • programováním a nastavováním systémů

Pedagogičtí pracovníci si z kurzu odnesou nové znalosti, vědomosti a dovednosti, které mohou následně předat svým žáků. Nebo je zapracovat do školních vzdělávacích programů.

Hodinová dotace

Celková hodinová dotace kurzu je 60 hodin. Celý kurz je rozdělen do 10ti lekcí po 6ti vyučovacích hodinách.

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny

Maximální počet účastníků kurzu je 12.

Kurz je určen pro učitele odborných předmětů a učitele odborného výcviku elektrotechnických předmětů středních odborných škol a středních odborných učilišť.

Plánové místo konání

Prostory teoretického a praktického vyučování Střední školy elektrotechnické Ostrava, Na jízdárně 30, příspěvková organizace.

Lektoři

Vladimír Maršálek - učitel odborného výcviku, který se dlouhodobě zabývá inteligentními instalacemi POWERHOUSE firmy POWERHOUSE s. r. o..

Alois Tureček - učitel odborného výcviku, který se dlouhodobě zabývá inteligentními instalacemi NIKOBUS firmy Eaton Elektrotechnika s. r. o..

Jiří Farník - odborník z praxe (POWERHOUSE). Pan Jiří Farník se zabývá domovními instalacemi POWERHOUSE od roku 2000. Absolvoval školení v Holandsku. S naší školou spolupracuje i v jiných aktivitách zaměřených na domovní instalace.

Odborný garant

Doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D. – působí na pedagogické fakultě Ostravské univerzity a zabývá se zde elektrotechnikou a elektroenergetikou.

Materiální a technické zabezpečení

Přednášková místnost s projektorem.

Vybavené odborné laboratoře – NIKOBUS

 • Demonstrační kufr s komponenty Nikobus (spínací, stmívací a roletová jednotka, radiofrekvenční přijímač, snímač světla, spínací hodiny).
 • Panelové zapojení stmívací jednotky (3ks stmívač, spínací jednotka mini a spínací jednotka velká, 2ks PC link, PC logik, modul zpětné vazby, dotykový displej).
 • Vypínače: (4ks čtyřbodové, 2ks dvoubodové, osmibodové a čtyřbodové se zpětnou vazbou).
 • Spínací, stmívací a roletový radiofrekvenční aktor.
 • Radiofekvenční komponenty (4ks vypínač, termostat a dálkový ovladač).
 • Home manager

Vybavené odborné laboratoře – POWERHOUSE

 • 1 ks objímkový spínací modul LM 15
 • 3 ks PIR pohybové a smrákací
 • 3 ks Lamp module LM 12
 • 2 ks Appliance module AM 12
 • 2 ks zásuvkový modul LM 12
 • 3 ks zásuvkový modul AM 12
 • 3 ks řídící modul TM 12
 • 4 ks vypínač AW 10
 • 3 ks vypínač LW 10
 • 1 ks spínací mikromodul pod vypínač LW 12
 • 1 ks spínací mikromodul pod vypínač AW 12
 • 1 ks stmívací modul na DIN lištu LD 10
 • 1 ks spínací modul na DIN lištu AD 10
 • 1 ks termoregulační pohon Honey
 • 1 ks kabel SW-SW-HAI-1105W Access pro PC
 • 1 ks přijímač kamerového signálu Marmiten 2,4 GHz Receiver
 • 1 ks přijímač frekvenčního signálu XM 10
 • 2 ks dveřní RF čidlo
 • 1 ks programovací termostat Omnistat
 • 1 ks siréna – modul UM 7206
 • 1 ks kamera RF
 • 1 ks kamera kabel
 • 1 ks obrazovka Omnitouch 5.7.e
 • 3 ks modulační filtry
 • 1 ks čtyřkanálový dálkový ovladač KR 22E
 • 1 ks miniovladač
 • 3 ks dálkový univerzální ovladač 8 v 1
 • 1 ks ovládací panel Omni
 • 1 ks řídící jednotka Omni Iie
 • 1 ks štěkající pes REX-10

Způsob vyhodnocení akce

Podmínky pro získání certifikátu

 • Minimální účast na kurzech 80%;
 • vypracování samostatných úloh v kurzech 8 a 10.

Evidence účastníků bude vedena na prezenční listině.

Kalkulace předpokládaných nákladů

Při 10-ti účastnících kurzu, připadá na jednoho účastníka poplatek 5 282,- Kč

Tabulku s kalkulací nákladů naleznete zde.

Výsledky za dobu realizace projektu

Za dobu realizace projektu se uskutečnili 3 běhy tohoto vzdělávacího modulu. Jedno pilotní ověření pro pedagogy naší školy a dva ostré běhy, kterých se účastnily i pedagogové z ostatních středních škol z Moravskoslezského kraje.

Celkem prošlo všemi kurzy Moderní domovní instalace 32 pedagogů a všichni byly úspěšní a získali certifikát.

Akreditace

Kurz byl akreditován u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dne 23. 7. 2012.

Potvrzení udělení akreditace naleznete zde.

Kurz byl reakreditován u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zasedání komise dne 12. 2. 2016 pos číslem akreditace 1430/2016-1-158.

Výukové materiály

Výukové materiály naleznete v sekci Učební materiály ke stažení.

Fotogalerie

Fotogalerii z průběhu kurzů Moderní domovní instalace naleznete v sekci Fotogalerie.