Kontakt

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o. - partner projektu

Obecný kontakt

e-mail: TIME@sse-najizdarne.cz

Vedoucí realizačního týmu SŠE Ostrava

Ing Radim Truchlý
učitel odborných předmětů
tel.: +420 556 205 245
e-mail: truchly@sse-najizdarne.cz

Finanční manažer SŠE Ostrava

Ing. Jarmila Břeňová
zástupce ředitele pro ekonomiku
tel.: +420 556 205 214
e-mail: brenova@sse-najizdarne.cz

Moravskoslezský kraj - nositel projektu

Manažer projektu

Ing. Martin Puškáč
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 343
e-mail: martin.puskac@kr-moravskoslezsky.cz

Odborný garant

Mgr. Mária Borovská
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: +420 595 622 472
e-mail: maria.borovska@kr-moravskoslezsky.cz