Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.

Rozvrh hodin:      Třída:     Učitel:     Učebna: