Školní řád

Úplné znění školního řádu platného od 1. září 2017 naleznete zde.