Školní řád

Úplné znění školního řádu platného od 1. září 2015 naleznete zde.