Preventivní strategie SŠE

Na škole působí výchovný poradce Mgr. Jana Skulinová a školní metodik prevence sociálně patologických jevů Mgr. Olga Výtisková.

Na realizaci preventivní strategie školy se podílejí všichni zaměstnanci školy.
Výchovný poradce poskytuje poradenství při osobních, studijních a výchovných problémech souvisejících se školou.
Školní metodik prevence napomáhá v řešení těchto problémů a také vyhledává vhodné nástroje k jejich předcházení, které implementuje do výuky s ostatními pedagogy.

Dokument školní preventivní strategie najdete zde.

Informační materiál pro rodiče na téma šikana a drogy naleznete zde.

Plán práce výchovného poradce je zde.