Aktuality

27.02

MZ_2018 – 2. kontrolní seminář k maturitní práci 4.MA, 4.MB a 4.OP

V termínu 5. 3. – 6. 3. 2018 proběhne druhý povinný kontrolní seminář maturitních prací studentů 4MA, 4MB, 4OP.

Studenti již předvedou své práce ve 100% stavu (hotový funkční výrobek, kompletní dokumentace). Výrobky budou na semináři odzkoušeny a odevzdány včetně dokumentace zkušební komisi.

5. 3. 2018  8:00 – hodnocení prací 4MB, 4OP

6. 3. 2018  8:00 – hodnocení prací 4MA

Studenti, kteří vykonávají praxi na provozních pracovištích, se na den kontroly prací řádně ve firmě omluví.

Kontrola prací žáků 4MB a 4MA proběhne v kinosále SŠE, Na Jízdárně 30.

21.02

Školní jídelna

Upozorňujeme všechny strávníky, že z důvodu nemoci se od čtvrtku 22. 2. 2018 bude vydávat pouze jedno jídlo, a to jídlo č. 1,  i při objednání jídla s jiným číslem!!!

19.02

Prospěchové stipendium

Žáci třídy 1. EB, kteří vyhověli kritériím (viz čl. IV. Stipendijního řádu) obdrželi v únorovém výplatním termínu kromě motivačního i prospěchové stipendium ve výši Kč 3000,-, 2000,- nebo 1000,-.