Aktuality

29.09

Kulturně historická exkurze do Prahy

Žáci maturitních ročníků denního studia(4.MA, 4.MB, 4.OP a 2.NE) se ve dnech  4. až 6. října 2017 zúčastní kulturně historické exkurze do Prahy. Žáci, kteří se této exkurze neúčastní, se budou vyučovat podle náhradního rozvrhu.

21.09

změna způsobu plateb a objednávek obědů

Od 2. 10. 2017 dochází na naší škole ke změně způsobu plateb a objednávek obědů žáků, vzhledem k zavedení nového stravovacího systému.
Veškeré platby za obědy se budou provádět předem a pouze bezhotovostní platbou na účet školy (KB Ostrava 66631761/0100) s uvedením variabilního symbolu, který žák získá u třídního učitele.
Oběd si bude žák objednávat čipem, který si zakoupí v pokladně školy od 22. 9. 2017 a aktivuje jej ve školní jídelně nebo u hospodářky školy.
Každý žák se musí k odběru obědů nově přihlásit.
Podrobné informace zde.

19.09

Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Krajský úřad Moravskoslezského kraje organizuje a srdečně Vás zve na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 28. září 2017 od 930 do 1330 hodin.
Bližší informace naleznete v informačním letáčku!