Aktuality

24.11

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD STŘEDY 25. LISTOPADU 2020

 • Vzhledem ke smluvním vztahům s provozními pracovišti se rozvrh měnit nebude.
 • Žáci nastoupí na odborný výcvik podle rozvrhu v Bakalářích.
 • Ochrana úst a nosu je povinná ve všech prostorách školy.
 • Školní stravování: u stolu mohou sedět pouze žáci jedné třídy v maximálním počtu 4 osob.
 • Příchod do školy:
  • Teoretické vyučování: žáci přicházejí hlavním vchodem hlavním vchodem do určených tříd (Šatna je pro žáky teoretického vyučování zavřená, aby byla dodržena homogenita tříd.). Na boty si přinesou igelitový sáček.
  • Praktické vyučování: žáci přicházejí do šaten dle stanoveného rozvrhu.
 • Homogenita tříd a skupin: Pro zachování homogenity tříd a skupin se žáci nesmějí mezi jednotlivými třídami a skupinami navštěvovat. Pokud to nebude nezbytně nutné, nebudou žáci  opouštět svou třídu a chodbu.

UMÍSTĚNÍ TŘÍD DO MÍSTNOSTÍ

3.EA

308

3.EB

120

3.EZ

110

4.MA

315

4.MB

107

4.OP

205

2.NE

220

 

Příchod žáků do dílen odborného výcviku od 25. 11. 2020 platný pro dílny Hlubinská a SŠE

1.EZ

7:00

3.MA

7:10

3.MB

7:20

3.OP

7:30

2.EA

7:40

1.EA

7:50

23.11

Kurz elektrikář 2019/2020

Vzdělávání kurzu elektrikář 2019/2020 bude pokračovat takto:
V úterý 24. 11. 2020 od 14:30 online (přes Microsoft Teams) příprava na písemnou zkoušku;
Ve středu a ve čtvrtek (25. resp. 26. 11. 2020) vždy od 15:00 příprava na praktickou zkoušku na dílnách odborného výcviku – každá UVS tam kde skončila v červenci.

20.11

Změny v provozu školy od středy 25. listopadu 2020

Informace z MŠMT – SŠ, konzervatoře, VOŠ: Zůstává distanční výuka, avšak nově je prezenční výuka závěrečných ročníků a čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzervatoři, jakož i prezenční praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do 20 žáků/studentů.

Z výše uvedeného sdělení vyplývá pro naši školu, že od středy 25. 11. 2020 je:

 • prezenční výuka v odborném výcviku pro všechny třídy;
 • prezenční výuka teoretické části pro tyto třídy: 3.EA, 3.EB, 3.EZ, 4.MA, 4.MB, 4. OP a 2.NE;
 • distanční výuka teoretické části pro všechny ostatní třídy.