Aktuality

01.06

MZ_2020 – písemná zkouška 3.DP a praktická zkouška 4.MA a 4.MB

Písemná zkouška z odborných předmětů třídy 3.DP bude zahájena v 8:00 v učebně 313.

Praktické zkoušky tříd 4.MA a 4.MB proběhnou 4. a 5. 6. 2020 podle tohoto harmonogramu, zde si můžete zkontrolovat rozdělení do skupin.

01.06

Konzultace odborného výcviku 1.MA, 1.MB a 1.OP

Vážení žáci tříd 1.MA, 1.MB a 1.OP,

  1. 6. 2020 se budete moct zúčastnit konzultací na odborném výcviku. Pokud se rozhodnete těchto konzultací zúčastnit, tak nástup na konzultace je pro třídu:
    1.MA v 8:00 před hlavní budovou školy;
    1.MB v 10:30 před hlavní budovou školy;
    1.OP v 8:00 před dílnami na Hlubinské.

Do školy se snažte docházet tak, jak začínají konzultace jednotlivých tříd. Toto opatření má zamezit nadměrnému hromadění osob při vstupu do školy. Při vstupu do školy dodržujte bezpečnostní rozestupy (min. 2 metry).

Dále zveřejňujeme příkaz ředitele k zajištění bezpečnosti. TENTO PŘÍKAZ SI POZORNĚ PROSTUDUJTE A BEZPODMÍNEČNĚ JEJ RESPEKTUJTE, JEHO NERESPEKTOVÁNÍ MŮŽE VÉST K VYLOUČENÍ Z KONZULTACÍ.

Dalšími přílohami této zprávy jsou:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ přineste vyplněné při prvním vstupu do školy, pokud jej nebudete mít sebou, nebudete se moci zúčastňovat konzultací. Pokud Vás na konzultaci doprovodí Váš zákonný zástupce, bude moct čestné prohlášení vyplnit u vstupu do školy.

Dodatek: Protože stále neprobíhá prezenční výuka žáku, tak se setkání žáků s učiteli nazývá konzultace. Tyto konzultace na odborném výcviku budou probíhat obdobnou formou jako standardní odborný výcvik. Bližší informace k obsahu a formě těchto konzultací Vám podá vrchní učitel odborného výcviku Bc. Tomáš Nevřela nevrela@sse-najizdarne.cz

Pokud byste potřebovali získat bližší informace k zajištění hygienických standardů v souvislosti s prevencí onemocnění COVID-19 kontaktujte Mgr. Luďka Šipulu sipula@sse-najizdarne.cz

28.05

Konzultace odborného výcviku – 1.EA a 1.EB

Vážení žáci tříd 1.EA a 1.EB,

1. a 2. 6. 2020 se budete moct zúčastnit konzultací na odborném výcviku. Pokud se rozhodnete těchto konzultací zúčastnit, tak nástup na konzultace je v hlavní budově školy pro třídu 1.EA v 9:00 a pro třídu 1.EB v 9:30. Harmonogram na 2. 6. 2020 bude upřesněn žákům v pondělí.

Do školy se snažte docházet tak, jak začínají konzultace jednotlivých tříd. Toto opatření má zamezit nadměrnému hromadění osob při vstupu do školy. Při vstupu do školy dodržujte bezpečnostní rozestupy (min. 2 metry).

Dále zveřejňujeme příkaz ředitele k zajištění bezpečnosti. TENTO PŘÍKAZ SI POZORNĚ PROSTUDUJTE A BEZPODMÍNEČNĚ JEJ RESPEKTUJTE, JEHO NERESPEKTOVÁNÍ MŮŽE VÉST K VYLOUČENÍ Z KONZULTACÍ.

Dalšími přílohami této zprávy jsou:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ přineste vyplněné při prvním vstupu do školy, pokud jej nebudete mít sebou, nebudete se moci zúčastňovat konzultací. Pokud Vás na konzultaci doprovodí Váš zákonný zástupce, bude moct čestné prohlášení vyplnit u vstupu do školy.